พระราชวังใกล้ๆ โรงแรม

 1. พระบรมมหาราชวัง 2.2 กิโลเมตร
 2. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 2.1 กิโลเมตร
 3. พระราชวังเดิม 716 เมตร
 4. พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 1.9 กิโลเมตร
 5. พระที่นั่งอนันตสมาคม 1.5 กิโลเมตร
 6. พระที่นั่งวิมานเมฆ 1.8 กิโลเมตร

วัดใกล้ๆ โรงแรม

 1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2.0 กิโลเมตร
 2. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต 2.0 กิโลเมตร
 3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 2.4 กิโลเมตร
 4. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้ง 3.0 กิโลเมตร
 5. ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร 1.7 กิโลเมตร
 6. วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร 3.2 กิโลเมตร
 7. วัดเครือวัลย์ วรวิหาร 3.0 กิโลเมตร
 8. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 1.4 กิโลเมตร
 9. วัดราชนัดดาราม 652 เมตร
 10. วัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 1.0 กิโลเมตร
 11. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 1.3 กิโลเมตร
 12. วัดเทพธิดารามวรวิหาร 890 เมตร
 13. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 1.1 กิโลเมตร
 14. วัดราชบุรณราชวรวิหาร 2.2 กิโลเมตร
 15. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 1.5 กิโลเมตร
 16. วัดวรจรรยาวาส 5.7 กิโลเมตร
 17. วัดดุสิดาราม วรวิหาร 2.6 กิโลเมตร
 18. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 2.2 กิโลเมตร
 19. วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร 2.7 กิโลเมตร
 20. วัดอินทรวิหาร 1.2 กิโลเมตร
 21. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร 1.5 กิโลเมตร
 22. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 1.1 กิโลเมตร
 23. วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร 40 เมตร
 24. วัดสุนทรธรรมธาร (วัดแค นางเลิ้ง) 50 เมตร
 25. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร) 655 เมตร
 26. วัดมังกรกมลาวาส 1.7 กิโลเมตร
 27. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 2.8 กิโลเมตร
 28. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 765 เมตร
 29. วัดตรีทศเทพ 910 เมตร
 30. วัดปรินายกวรวิหาร 660 เมตร
 31. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 2.7 กิโลเมตร

สถานที่ราชการใกล้ๆ โรงแรม

 1. ทำเนียบรัฐบาล 765 เมตร
 2. รัฐสภาไทย 1.8 กิโลเมตร
 3. ศาลฎีกา 1.7 กิโลเมตร
 4. ศาลรัฐธรรมนูญ 2.1 กิโลเมตร
 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย 1.4 กิโลเมตร
 6. กระทรวงกลาโหม 1.8 กิโลเมตร
 7. กระทรวงมหาดไทย 1.7 กิโลเมตร
 8. กระทรวงคมนาคม 435 เมตร
 9. กระทรวงศึกษาธิการ 760 เมตร
 10. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 340 เมตร
 11. หอสมุดแห่งชาติ 1.5 กิโลเมตร
 12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 770 เมตร
 13. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2.1 กิโลเมตร
 14. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 495 เมตร
 15. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1.3 กิโลเมตร
 16. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 800 เมตร
 17. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 800 เมตร
 18. กองบัญชาการกองทัพบก 450 เมตร
 19. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 530 เมตร
 20. สำนักงานสถิติแห่งชาติ 498 เมตร
 21. สวนอัมพร 925 เมตร
 22. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1.6 กิโลเมตร
 23. การรถไฟแห่งประเทศไทย (สถานีรถไฟหัวลําโพง) 2.3 กิโลเมตร
 24. องค์การสหประชาชาติ 585 เมตร
 25. สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา 1.6 กิโลเมตร
 26. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 465 เมตร
 27. สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง 405 เมตร

อนุสาวรีย์ใกล้ๆ โรงแรม

 1. พระบรมรูปทรงม้า 1.4 กิโลเมตร
 2. อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) 605 เมตร
 3. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 1.2 กิโลเมตร
 4. พระปฐมบรมราชานุสรณ์ (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1) 2.5

พิพิธภัณฑ์ใกล้ๆ โรงแรม

 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1.7 กิโลเมตร
 2. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 930 เมตร
 3. พิพิธภัณฑ์หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 610 เมตร
 4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
 5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 1.7 กิโลเมตร
 6. สวนรมณีนาถ 1.2 กิโลเมตร
 7. พิพิธภัณฑ์สยาม 2.2 กิโลเมตร
 8. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2.6 กิโลเมตร

สถานที่สำคัญใกล้ๆ โรงแรม

 1. สะพานพระราม 8 2.4 กิโลเมตร
 2. สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า) 2.6 กิโลเมตร
 3. สะพานกรุงธน 2.9 กิโลเมตร
 4. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2.2 กิโลเมตร
 5. เสาชิงช้า 1.2 กิโลเมตร
 6. ท้องสนามหลวง 2.2 กิโลเมตร
 7. ป้อมมหากาฬ 640 เมตร

โรงละครใกล้ๆ โรงแรม

 1. โรงละครแห่งชาติ 1.9 กิโลเมตร
 2. ศาลาเฉลิมกรุง 1.6 กิโลเมตร

สนามกีฬาใกล้ๆ โรงแรม

 1. สนามมวยราชดำเนิน หรือเวทีมวยราชดำเนิน 410 เมตร
 2. ราชตฤณมัยสมาคมฯ (สนามม้านางเลิ้ง) 1.3 กิโลเมตร

ตลาดใกล้ๆ โรงแรม

 1. ตลาดนางเลิ้ง 60 เมตร
 2. ถนนข้าวสาร 1.3 กิโลเมตร
 3. ถนนพระทิตย์ 2.0 กิโลเมตร
 4. ถนนเยาวราช 1.7 กิโลเมตร
 5. ตลาดคลองถม 1.4 กิโลเมตร
 6. ตลาดโบ๊เบ๊ 1.4 กิโลเมตร
 7. ตลาดบ้านหม้อ 1.7 กิโลเมตร
 8. ตลาดบางลำพู 1.2 กิโลเมตร
 9. ท่าช้างวังหลวง 2.8 กิโลเมตร
 10. ถนนบำรุงเมือง 1.1 กิโลเมตร
 11. ตลาดท่าเตียน 2.5 กิโลเมตร
 12. ท่าพระจันทร์ 2.2 กิโลเมตร

ธนาคารใกล้ๆ โรงแรม

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขานางเลิ้ง 120 เมตร
 2. ธนาคารนครหลวงไทย สาขานางเลิ้ง 165 เมตร
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจักรพรรดิพงษ์ 300 เมตร
 4. ธนาคารกรุงไทย ATM-นางเลิ้ง 10 เมตร
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานาเลิ้ง 525 เมตร
 6. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลานหลวง 420 เมตร
 7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาหลานหลวง 150 เมตร

สนามบิน

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 27 กิโลเมตร
 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง 29 กิโลเมตร


***** ข้อมูลเพิ่มเติม Green Hotel Facebook *****


Green Hotel Google MAP