โรงแรมกรีน โฮเต็ล
96 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ +66 (0) 2280 3257, (0) 2281 2539, (0) 2281 5327, (0) 2629 8740 ถึง 2
โทรสาร +66 (0) 2281 2684, (0) 2629 9636
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.greenbkk.com
www.facebook.com/greenhotelbkk
Line ID: manop0818706276

แผนที่

Latitude: 13.758946067095266
Longtitude: 100.50976127386093

SP Simple Map